Vi driver kunskapsbaserad utveckling.

Bok och träd.png
 

Vi lever i en värld där kunskap bara är en googlesökning bort. Men tillgänglighet leder inte per automatik till användning. Beslut fattas i många organisationer på andra grunder än kunskap, som magkänsla och tradition.

Strategirådet stärker samhällsaktörers kapacitet att ta fram, återföra och använda kunskap i all styrning och utveckling. Vi är experter på det vi gör, för vi har jobbat med kunskapsbaserad utveckling hos aktörer med samhällsuppdrag i 15 år.