Kunskapsbaserad rådgivning för ett starkare samhälle

Strategirådet utvärdering analys

För att vårt samhälle ska fungera måste det hålla jämna steg med världens ständiga förändring. Strategirådet hjälper aktörer med ett samhällsuppdrag att utvecklas.

Våra kunder har komplexa uppdrag som påverkar alla oss som lever och verkar i Sverige och finns på alla nivåer – lokalt, regionalt, nationellt. Vi drivs av viljan att bidra till ett starkt och inkluderande samhälle.

Strategirådet förenar en stark bas i samhällsvetenskaplig metod med en mångårig erfarenhet av rådgivning för policy- och verksamhetsutveckling. Vi hjälper våra kunder tillstörre fokusering, bättre styrning och ökad kunskap om deras måluppfyllelse och omvärld.