Vi driver kunskapsbaserad samhällsutveckling.

boktrad_B.png
 

Vi lever i en värld där kunskap bara är en googlesökning bort. Men tillgänglighet leder inte per automatik till användning. Brister i relevans, tajming och överskådlighet gör att många organisationer fattar beslut på andra grunder, som magkänsla och tradition.

Strategirådet stärker samhällsaktörers kapacitet att ta fram, återföra och använda kunskap i all styrning och utveckling. Vi hjälper dem till större fokusering, ökad effektivitet och en bättre måluppfyllelse.