stock-photo-happy-young-university-students-studying-with-books-in-library-group-of-multiracial-people-in-522554425.jpg

En bättre matchning mellan arbetsmarknadens behov och högre utbildning

Mälardalsrådet
Analys och processtöd

stock-photo-business-people-meeting-at-office-and-use-post-it-notes-to-share-idea-brainstorming-concept-703607812.jpg

Samverkan för en sammanhållen etablering av nyanlända

Länsstyrelsen Skåne
Analys och processtöd