Strategirådet processtöd analys och utvärdering

Strategirådet är ett managementkonsultföretag som ger kunskapsbaserad rådgivning till organisationer med ett samhällsutvecklande uppdrag. Våra kunder finns oftast inom offentlig eller ideell sektor inom ett brett fält av sakområden och samhällssektorer. Vi hjälper dem till större fokusering, bättre styrning och ökad kunskap om sin måluppfyllelse och omvärld. 

Vi arbetar bara med samhällsaktörer. Det gör vi eftersom vi drivs av ett samhällsengagemang, men också för att vi tror att en specialisering gör att vi kan leverera mer policyrelevanta slutsatser och rekommendationer. Gemensamt för alla vi arbetar med att de är pusselbitar i ett större system. Genom vår långa erfarenhet av att arbeta på flera nivåer i samhället - från nationella myndigheter och departement till kommunala projekt - och på flera nivåer i våra kunders verksamheter - medarbetare, projektledare, ledningsgrupp, GD/VD - har vi fått en bred systemförståelse för hur vårt samhälle fungerar, och inte fungerar.


Bakgrund

Strategirådet förenar en stark bas i samhällsvetenskaplig metod med en mångårig erfarenhet av utvärdering, analys och rådgivning i offentlig och ideell sektor. Strategirådet är sprunget ur en vision om att arbeta med förändringsarbete och strategisk rådgivning där metodologisk kvalitet kombineras med en lyhördhet inför  uppdragsgivarens behov och sammanhang. Vi vill också vara den goda arbetsplatsen med en utvecklande och balanserad arbetsmiljö som ledstjärna. Du kan läsa mer om oss under fliken Kontakt. 


Samarbete

Vi har ett brett nätverk och samarbetar med experter och forskare inom olika sakområden för att kunna ge våra kunder bästa tänkbara underlag.