Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi gör och hur vi kan hjälpa dig och din organisation att driva kunskapsbaserad utveckling?

Kom gärna förbi eller skicka ett mail till info@strategiradet.se.

Här finns vi

Svartmangatan 9
111 30 Stockholm 


Kajsa Rosén
VD

”Sedan 2005 har jag hjälpt aktörer med ett samhällsuppdrag att driva kunskapsbaserad utveckling i frågor som rör analys, styrning och strategiutveckling. Jag har många års erfarenhet som expert, facilitator och utvärderare på flera nivåer i både offentlig och idéburen sektor, med särskild fokus på integrations-, arbetsmarknads- och kompetensförsörjningsfrågor. Jag har en stark bas i samhällsvetenskaplig teori och metod, och satt i styrelsen för Svenska utvärderingsföreningen mellan 2016-2017.

Jag drivs av ett starkt samhällsengagemang och en genuin vilja att bidra till utveckling. Som person är jag nyfiken, analytisk och driven. Jag tycker att det är viktigt att förstå rotorsaker och inte bara symptom, samt att se helheten och inte bara delarna.”

kajsa.rosen@strategiradet.se
Tel: 073 503 62 10

KajsaRound.png

Olov Wolf-Watz

“Jag har arbetat med analys, utvärdering och strategiutveckling i ideell och offentlig sektor sedan 2000-talet, i rollen som konsult, expert och chef. Startpunkten i alla uppdrag är en konstruktiv och lyhörd dialog och en analys av uppdragsgivarens utmaningar.”

olov.wolf-watz@strategiradet.se
073-522 40 12

OlovRound.png

Malin Forssell
Seniorkonsult

"Jag brinner för att stärka kunskapsargumentet i offentlig styrning och att stärka offentlig och ideell sektors förmåga att fatta välgrundade beslut. Det gör jag genom att själv bidra med kunskapsunderlag i form av analyser och utvärderingar, men jag tycker att det är särskilt givande att hjälpa samhällsaktörer att själva utveckla sin kapacitet att ta fram användbara och tillförlitliga kunskapsunderlag för beslut om styrning och utveckling.

Jag har under lång tid arbetat med samhällsutveckling som konsult inom offentlig och ideell sektor och har även erfarenhet från riksdagens utredningstjänst.  Min långa erfarenhet av uppdrag inom alla centrala politikområden och på alla nivåer har gett mig en systemförståelse som jag kan använda för att ge relevanta slutsatser och råd ur ett helhetsperspektiv, oavsett om uppdraget rör exempelvis utbildning, integration eller hållbar tillväxt.

Sedan länge har jag ett stort intresse för utvärderingsmetodologi och forskning om offentlig styrning och förvaltning."

malin.forssell@strategiradet.se
076-393 50 74

MalinRound.png