För att vårt samhälle ska fungera måste det hålla jämna steg med världens ständiga förändring.

Strategirådet hjälper aktörer med ett samhällsuppdrag att utvecklas.

Våra kunder har komplexa uppdrag som påverkar alla oss som lever och verkar i Sverige och finns på alla nivåer – lokalt, regionalt, nationellt. Vi drivs av viljan att bidra till ett starkt och inkluderande samhälle.

Strategirådet förenar en stark bas i samhällsvetenskaplig metod med en mångårig erfarenhet av rådgivning för policy- och verksamhetsutveckling. Vi hjälper våra kunder till större fokusering, bättre styrning och ökad kunskap om deras måluppfyllelse och omvärld.

 

 

Företaget

Vår mission är att bygga kapacitet hos våra uppdragsgivare och stärka deras möjligheter att utföra sina uppdrag.
 

Ta reda på mer →

Teamet

Våra konsulter har lång erfarenhet av att i samråd med uppdragsgivare ta fram kreativa förslag på hur deras behov kan lösas.

Möt vårt team →