Bok och träd.png

Vi utbildar

Vi hjälper er agera mer kunskapsbaserat genom skräddarsydda utbildningar i analys och verksamhetslogik. Våra utbildningar har en teoretisk bas men fokuserar på praktisk tillämpning. Våra utbildningar ger deltagarna konkreta verktyg och en gemensam förståelse för hur analys och verksamhetslogik kan användas i den löpande styrningen. Vi har bland annat utbildat analysavdelningar på myndigheter, förvaltningsledningar och chefer inom äldreomsorg, förskola och socialtjänst.


Vi delar gärna med oss av vår kunskap! Våra föreläsningar ger en inblick i vad som krävs för att säkra kunskapsbaserad styrning i praktiken. Vi ger er verktyg och exempel på hur ni kan arbeta med mottagarorienterad analys i er vardag samt hur analys kan användas för att effektivisera strategiutveckling och styrning. Vi har föreläst på allt från internationella utvärderingskonferenser till Utredardagarna, men genomför också föreläsningar för enskilda uppdragsgivare.

Vi föreläser


Varför nådde vi inte målen? Vad behöver vår målgrupp - egentligen? Främjar vår organisation och styrningsmodell vårt uppdrag? Strategisk styrning förutsätter kunskap om vad som fungerar, för vem och varför. Vi tar fram skräddarsydd kunskap som hjälper er att fatta bättre beslut genom analys, utvärdering och utredning. Vi bygger alltid våra slutsatser på solid metodologi. Men vi tror att användbarheten också är beroende av kunskapens relevans. Vårt arbete vägleds därför alltid av mottagarens behov och kontext.

Vi analyserar


Strategiarbete, verksamhetsutveckling och samverkan är alla exempel på utvecklingsprocesser. Vi hjälper er till ökad förankring och produktivitet genom kvalificerad processledning. Våra processledaruppdrag skräddarsys alltid utifrån era behov, och kan omfatta allt från att facilitera en enskild workshop till att designa och leda en längre utvecklingsprocess.

Vi processleder