ror_i_takt2.png
 

Vi utbildar

Vi hjälper er genom skräddarsydda utbildningar i mottagarorienterad analys och verksamhetslogik. Våra utbildningar har en teoretisk bas men fokuserar på praktisk tillämpning. Utbildningarna ger deltagarna konkreta verktyg och en gemensam förståelse för hur analys och verksamhetslogik kan användas i den löpande styrningen. Vi har bland annat utbildat analysavdelningar på myndigheter, förvaltningsledningar och chefer inom äldreomsorg, förskola och socialtjänst.


Vi delar gärna med oss av vår kunskap! Våra föreläsningar ger en inblick i vad som krävs för att säkra kunskapsbaserad styrning i praktiken. Vi ger er verktyg och exempel på hur ni kan arbeta med mottagarorienterad analys i er vardag samt hur analys kan användas för att effektivisera strategiutveckling och styrning. Vi har föreläst på allt från internationella utvärderingskonferenser till Utredardagarna, men genomför också föreläsningar för enskilda uppdragsgivare.

Vi föreläser


Varför nådde vi inte målen? Vad behöver vår målgrupp - egentligen? Främjar vår organisation och styrmodell vårt uppdrag? Strategisk styrning förutsätter kunskap om vad som fungerar, för vem och varför. Vi tar fram kunskapsunderlag genom analys, utvärdering och utredning som hjälper er att fatta bättre beslut .

Vi analyserar


Vi processleder

Strategiarbete, verksamhetsutveckling och samverkan är alla exempel på utvecklingsprocesser. Vi hjälper er till ökad förankring och produktivitet genom kvalificerad processledning. Våra processledaruppdrag anpassas alltid utifrån era behov, och kan omfatta allt från att leda en enskild workshop till att designa och leda en längre utvecklingsprocess.

Om ni behöver stöd i ert arbete och är intresserade av att veta mer om vad vi kan göra , hör av er till Kajsa Rosén, kajsa.rosen@strategiradet.se, 073-503 62 10.

Vi finns genom Ekan på Kammarkollegiets ramavtal för verksamhets- och organisationsutveckling, som kan användas av statliga myndigheter under regeringen samt vissa andra statliga aktörer. Vi har även ramavtal med exempelvis Regeringskansliet för utredningsuppdrag inom arbetsmarknad, arbetsliv och integration samt utbildning och forskning.