Vill du jobba hos oss?

Strategirådet söker alltid erfarna, analytiska och drivna personer som vill jobba med oss. Om du är intresserad, skicka ett mail till info@strategiradet.se.

Vill du komma i kontakt med oss?

Kom förbi, ring eller maila gärna om du har några frågor eller funderingar.

 Olov Wolf-Watz

Olov Wolf-Watz

Olov Wolf-Watz
Olov är VD för Strategirådet. Han är en erfaren konsult med mångårig erfarenhet av analys, utvärdering och processtöd, som konsult och chef.

olov.wolf-watz@strategiradet.se
Tel: 073 522 40 12


 Kajsa Rosén

Kajsa Rosén

Kajsa Rosén
Kajsa är erfaren konsult med integration och arbetsmarknad som expertområden. Hon har särskilt stor erfarenhet av att utvärdera och stödja implementerings- och samverkansprocesser. Kajsa har även arbetat i regeringens utredning om ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända flyktingar (SOU 2012:69).  Kajsa sitter i Svenska utvärderingsföreningens (SVUF) styrelse och har lagt fram flera papper om bland annat utvärderingars användbarhet på nationella och internationella utvärderingskonferenser.

kajsa.rosen@strategiradet.se
Tel: 073 503 62 10 


Frida_croppad.png

Frida Karlsson
Frida Karlsson arbetar sedan oktober 2015 som konsult på Strategirådet. Frida har särskild erfarenhet av att utföra utvärderingar, analyser och kartläggningar inom områdena arbetsmarknad, utbildning och forskning. Hon har tidigare arbetat med flera kvantitativa och kvalitativa effektutvärderingar. Frida är statsvetare och har en tvärvetenskaplig masterutbildning i internationell företagsekonomi och politik från Handelshögskolan i Köpenhamn.

frida.karlsson@strategiradet.se
Tel: o76 189 22 97


Karolina.jpg

Karolina Henningsson
Karolina Henningsson arbetar sedan augusti 2016 som konsult på Strategirådet. Karolina har särskild erfarenhet av utvärderingar, analyser och kartläggningar inom områdena utbildning, forskning och entreprenörskap. Hon har tidigare arbetat med flera kvantitativa och kvalitativa utvärderingar och analyser inombåde privat och offentlig sektor. Karolina har en civilekonomexamen med inriktning nationalekonomi från Linnéuniversitetet i Växjö.

karolina.henningsson@strategiradet.se
Tel: 073 513 96 47


Malin Forssell
Malin är en erfaren konsult och projektledare med stark utvärderingskompetens. Hon har särskild inriktning mot utbildning och det socialpolitiska området men har under sina år som konsult arbetat med uppdragsgivare inom en stor bredd politikområden. Malin har erfarenhet av utvärderingar och analyser på departements-, myndighets-, landstings- och kommunnivå. Malin har även erfarenhet av utvärderingar och analyser mellan och inom olika nivåer genom flernivåstyrda projekt och olika samverkansplattformar.

malin.forssell@strategiradet.se
Tel: 076 393 50 74