problemlösning (kopia).png

Vi drivs av ett genuint intresse för att förstå och utveckla samhället.

Strategirådet är ett företag som stöttar organisationer med ett samhällsutvecklande uppdrag att driva kunskapsbaserad utveckling genom analys, processledning, utbildning och rådgivning. Vi hjälper dem till större fokusering, bättre styrning och ökad kunskap om sin måluppfyllelse och omvärld. Vi arbetar ofta nära ledningsgrupper där vi bidrar i en pågående utvecklings- eller samverkansprocess.  

Strategirådet arbetar bara med samhällsaktörer. Det gör vi eftersom vi drivs av ett samhällsengagemang, men också för att vi tror att en specialisering gör att vi kan leverera mer policyrelevanta slutsatser och rekommendationer. Gemensamt för alla vi arbetar med att de är pusselbitar i ett större system. Genom vår långa erfarenhet av att arbeta på flera nivåer i samhället - från nationella myndigheter och departement till kommunala projekt - och på flera nivåer i våra kunders verksamheter - medarbetare, projektledare, ledningsgrupp, GD/VD - har vi fått en bred systemförståelse för hur vårt samhälle fungerar, och inte fungerar.

Strategirådet har ett brett nätverk av samarbetspartners för att säkerställa relevant expertkompetens. Bland våra samarbetspartners ingår bl.a. Norstats, ett av Sveriges ledande undersökningsföretag samt Damvad Analytics, ett konsultföretag med expertkompetens inom kvantitativ analys. Vi samarbetar också med ett flertal forskare.


Bakgrund

Strategirådet förenar en stark bas i samhällsvetenskaplig metod med en mångårig erfarenhet av utvärdering, analys och rådgivning i offentlig och ideell sektor. Strategirådet är sprunget ur en vision om att arbeta med förändringsarbete och strategisk rådgivning där metodologisk kvalitet kombineras med en lyhördhet inför  uppdragsgivarens behov och sammanhang.