test-2.png

Kunskapsbaserad styrning i praktiken?

Vi lever i en värld där kunskap bara är en googlesökning bort. Men att kunskapen finns tillgänglig betyder inte att den kan användas för policy- och verksamhetsutveckling. Beslut fattas i många organisationer på andra grunder än kunskap, utifrån tradition, ett begränsat underlag eller magkänsla. 

 

01

Kunskapsbaserad utveckling handlar i grunden om att beslut i en organisation fattas på grundval av kunskap om handlingsalternativ och deras betydelse för organisationens syfte och strategiska mål. Det kräver en analytisk kompetens, organisatoriska kapacitet att ta emot kunskap och ett främjande ledarskap.

 

 

02

Kunskapsbaserad utveckling är inte en styrningsfilosofi, utan en grundläggande förutsättning oavsett filosofi. Oavsett om styrningen vilar på löpande resultatuppföljning, praktiknära kunskap eller forskning krävs en kapacitet att systematiskt sortera och tillvarata kunskapen i beslutfattande. Det kräver..

 

03

Vi är experter på det vi gör, för vi har jobbat med kunskapsbaserad styrning hos aktörer med samhällsaktörer i 15 år. Vi vet vilka förutsättningar som utmärker , vilka behov och vilka. Du kan läsa mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation här...