IMG_0548.jpg

Vi hjälper samhällsaktörer att 

agera kunskapsbaserat

För att kunna styra mot resultat krävs kunskap om vad som fungerar, för vem och varför. Bara för att kunskap finns betyder det dock inte att den är användbar. Vi stärker samhällsaktörers kapacitet att analysera, återföra och använda kunskap i all styrning och utveckling.

Learn more ➝